RODO

Szanowni Państwo,

     W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w ABC Control Sp. z o.o. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo poniżej.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest:
ABC Control Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
ul. Mickiewicza 64/110,
41-807 Zabrze,
NIP: 6482785071,
REGON: 368626361
,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000701453.

2. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych przez ABC Control Sp. z o.o. jest zawarcie oraz realizacja umów handlowych z Państwem zgodnie z art. 6 RODO.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe jakie gromadzimy to wszelkie dane, które są niezbędne w celu realizacji umowy z Państwem. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz finansowe dane identyfikujące.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych w umowie lub przepisach prawa.

5. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którym ABC Control Sp. z o.o. ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych, w celu realizacji umowy zawartej z Państwem. Podmiotami tymi mogą być np. kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi księgowe. Oprócz powyższych podmiotów, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy (np. sądy czy organy ścigania), organy nadzorujące gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy czy wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z ochroną danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (RODO) macie Państwo prawo do:
a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO),
b) prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
c) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
g) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO),
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa jeżeli uważają, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

W kwestii jakichkolwiek pytań związanych z niniejsza klauzulą lub w sprawie żądań związanych z ochroną danych osobowych, proszę wszelkie sprawy kierować na adres e-mail: rodo@abc-control.pl
 

Poznaj naszą ofertę

Wszelkie prawa zastrzeżone
przez
ABC CONTROL
© 2020-2024

DEA STUDIO